Petar

Iz knjige PTSP - na rubu smrti i ludila

... Špirino neprekidno smijanje i uobičajnu atmosferu prekine gromoglasni glas: "Prijo, imaš duvan?" Okrenem se prema glasu i ugledam sitnog vižljastog i proćelavog tipa koji se neprestano osvrtao čekajući na svoj poziv. Škiljio je na jedno oko tako da nisam siguran je li uopće…

Više...